Brandskolen Korsør

KW Betonteknik A/S har med stolthed afsluttet vores totalentreprise i samarbejde med Slagelse Kommune vedrørende udvidelsen af en eksisterende øvelsestunnel ved Brandskolen i Korsør. Dette projekt repræsenterer en værdifuld indsats for træningen af brandmænd og beredskabspersonale, og det har været en ære at bidrage til det.

Tunnellen, der er en nøjagtig kopi af Storebæltstunnelen, fungerer som en træningsplatform, hvor brandmændene kan øve sig i at håndtere de udfordrende situationer, der kan opstå under ulykker. Vores totalentreprise omfattede udvidelsen af tunnelen med yderligere 15 meter og opførelsen af en 105 kvadratmeter stor bygning, der skulle huse en gammel togvogn til brug i brandøvelserne.

Arbejdet omfattede en bred vifte af opgaver, herunder jordarbejde, kloakarbejde, etablering af fundamenter og terrændæk samt omfattende installationsarbejder inden for elektricitet, VVS, ventilation og gasinstallationer. Øvelsestunnellen og sidebygningen er opført ved hjælp af præfabrikerede betonelementer, leveret og monteret af Industri Beton A/S.

Vi er stolte af resultatet af vores samarbejde med Slagelse Kommune, og vi anerkender vigtigheden af dette projekt for sikkerheden i vores samfund. Dette er endnu en milepæl i vores bestræbelser på at skabe innovative og sikre træningsfaciliteter, der hjælper vores brandmænd med at være bedst muligt forberedt på nødsituationer.