Med Michelle Heins opstart her i KW Betonteknik fik vi foræret en række kompetencer, som har åbnet op for et nyt fagområde; Radonmålinger i bygninger. Det har vi spændt ventet på at få effektueret, og nu er den første målings rapport landet på Michelles skrivebord. Det har vi bedt hende fortælle lidt om, hvordan man har grebet sådan en proces an.

“Før vores første møde, blev der indhentet plantegninger af huset, så der kunne dannes et overbliv over boligens indretning, byggeår og evt. opbygningen af boligen. Boligejerne og jeg havde haft en indledende dialog om, hvor de opholder sig mest i løbet af døgnet i deres bolig, og vi blev enige om, at vi skulle have måleren op i køkken/alrum i stueplan og på børneværelset på 1. sal”, fortæller Michelle indledningsvis.

Når man skal måle radonniveauet i en bygning – hvad end det er et hus, kontor eller andet – kræver det måling over en enten kort eller længere periode. Hvilken metode, man ønsker, afhænger af situationen, man står i; Er det i den nuværende bolig, eller står man i en købssituation, hvor man skal beslutte sig hurtigt. Den længere måling er mere præcis, hvor den korte måling giver et øjebliksbillede af radonbestrålingen i specifikke rum. Processen er nøje beskrevet her.

Michelle beskriver, hvordan hun sammen med kunden gennemgik processens forløb.

“Jeg gennemgik kort målerens funktioner, som på et lille display viser nogle forskellige data. Så forklarede jeg kunden, hvordan de skulle notere dagligt i skemaet, hvilke tal måleren viste. Tallene er svingende – nogle steder mere end andre, og det er derfor vigtigt, at vi får noteret dagligt, hvad måleren viser. Dermed får kunden mest nøjagtige konklusioner i rapporten i sidste ende. Til slut viste jeg, hvor måleren skulle placeres i køkkenet og på børneværelset.”

Når målingsperioden afsluttes, sendes målerens resultater til Michelle, som ud fra disse data kan udtale sig om evt. muligheder for at nedbringe radon i bygningen. “Ud fra de noterede målinger er der blevet udarbejdet en rapport, der kort beskriver boligen og målemetoden, og som bilag er der vedlagt et skema med målingerne. Afslutningsvis kommer vi så til en konklusion, som fortæller om de tiltag, vi anbefaler, for at nedbringe radonniveauet i boligen. Det er her vores erfaring om byggeri og radon er giver kunden mest for pengene, vi kan nemlig både måle, aflæse og vurdere, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe kunden videre. Vi er dermed servicere kunden hele vejen rundt, uden at de skal henvende sig forskellige steder og dermed spilde tiden.”

Kunden modtager naturligvis også selv rapporten, hvor de så vælger, hvad de ønsker at handle på. Michelles kompetencer kan dog i samarbejde med KW Betontekniks andre kompetencer, hjælpe kunden hurtigt videre til at få nedbragt radonniveauet.

Nu sidder man som læser så utroligt spændt og venter på, hvad konklusionen blev for denne første måling.

“Konklusionen blev, at der var muligheder for at forbedre radonniveauet i denne families hjem. Vi er nu i dialog om, hvad vi mere præcis kan gøre, for at boligen bliver sund at bo i. Til at starte med, vil vi gennemgå alle gennemføringer fra krybekælder til stueplan, med henblik på at tætne disse, for at se om det kan afhjælpe situationen.”

Er du blevet nysgerrig på, hvad en radonmåling er, hvordan den foregår, og om der overhovedet er grund til bekymring for noget så diffust som bestråling i dit område?

Læs meget mere om radon i bygninger her og kontakt Michelle Hein direkte her.