Genopbygning af Avista Oil

Efter branden af olieraffinaderiet Avista Oil, Kalundborg i juli 2017 har der ikke været meget at se, udover det 2800 m2 stort byggetelt. Men inde i byggeteltet er der sket meget, siden den udbrændte bygning i starten af 2018 blev revet ned. 

Vi har hos KW Betonteknik været så priviligerede at være en del af projektet med genopbygningen sammen med entreprenør Benny Petersen A/S. Ud over at skulle etablere det store procesområde, har der været adskillige spændende delelementer.

For at sikre det endelige byggeri mod udsivning, har det været en essentiel opgave at få støbt en opkantning, som løber rundt langs hele fundamentet til procesområdet. Derudover har der skulle konstrueres forme til støbning af plinte, hvor det kommende udstyr skal placeres, og render/pits til opsamling af overfladevand.

Men vi er ikke helt færdige endnu på pladsen. Henover de næste måneder vil KW Betonteknik skulle producere betonplader til en række store ståltanke med en diameter på op til 16 m. Og så vil der komme elementmontage på flere andre bygninger.