Hvad er radon?

Det seneste år er de fleste stødt på ordet ‘radon’, som både i TV-reklamer og blandt eksperter indenfor kræftforskning er omtalt som en naturligt forekommende gasart, som vi bør være meget på vagt over for. Men hvad er radon, og hvorfor er det noget, vi som almindelige mennesker burde vide mere om?

Som sagt er radon en naturligt forekommende gasart, som siver op fra undergrunden. Radon er et radioaktivt grundstof og kan ikke ses, lugtes eller fornemmes på anden vis. Det siver op fra undergrunden, og kan trænge ind i bygninger, så mennesker i bygningen vil indånde den.

Radon er et radioaktivt stof, men allerede indenfor de første par dage, radon befinder sig i en bygning, vil det nedbrydes. Radon nedbrydes til en række andre radioaktive stoffer som f.eks. polonium. De stoffer, det nedbrydes til, kan efter nedbrydning hægte sig fast på partikler som støv eller røg. Når vi mennesker så indånder eksempelvis støv i hjemmet, vil vi få disse usunde stoffer ned i vores lunger.

Kort over radonbestråling i boliger i Danmark

Er radon farligt?

Hvert år bliver der registreret 300 dødsfald, der er relateret til radonbestråling. Dette tal er desværre konstant og udgør dermed et reelt helbredsmæssigt problem.

Radon kan sættes i forbindelse med flere forskellige kræftsygdomme. Dog hyppigst lungekræft.

En nyere dansk undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse har desuden påvist, at høje niveauer af radon i en bolig giver en øget risiko for akut lymfatisk leukæmi blandt børn. Hver år får 35-40 børn diagnosen leukæmi. Heraf skyldes godt en tiendedel radon.

Det internationale kræftforskningsinstitut hos verdenssundhedsorganisationen WHO har også klassificeret radon, som et kræftfremkaldende stof i menneskekroppen. Det vil sige, at det er klassificeret på linje med, eller værre end, røntgen- og gammastråling samt tobaksrygning.

På kortet kan man se, hvor høj radonstrålingen i gennemsnit er i det område, man bor i.

Hvem bør få lavet en radonmåling?

Hvor stor risikoen for radon er, afhænger af husets beliggenhed, byggeår og stand. Især i ældre huse, hvor der er tydelige tegn på utætheder i husets konstruktioner mod jorden, kan det være en god idé at måle.

Bor du i etplanshus, vil radon trænge direkte op i beboelsesdelen af dit hus. Har du kælder eller krybekælder, vil kælderen i nogle tilfælde kunne fungere som en buffer for radonindtrængning.

Bruger du din kælder til kontor eller hobbyrum, vil det være en god idé at måle for radon. Radonniveauerne er ofte højest i kælderen.

Hvornår er det bedst at måle radon i hjemmet?

Det anbefales af danske myndigheder, at man måler radonværdierne i minimum to måneder. Man kan dog efter få døgn få en god indikation af radonniveauet.

Det anbefales, at man måler radon i fyringssæsonen (1. september til 1. marts), da man om vinteren har den højeste radonværdi i boligen. I sommerperioden, hvor boligen ofte bliver gennemudluftet, findes de laveste radonforekomster.

Der er to typer radonmålinger

Hos KW Betonteknik har vi vores egen radonekspert, og vi kan tilbyde to forskellige målinger.

Den korte måling – måles med Canary-måler, som giver en indikation af radonniveau på 1-2 uger. En typisk måler ser ud som på billedet i personens højre hånd.

Den lange måling – anbefalet længde på min. 60 dage med dosimetre. En typisk måler ser ud som på billedet i personens venstre hånd.

I begge tilfælde vil vi tage et møde i boligen og i fællesskab blive enige om en fremgangsmåde, antal af dosimetre eller vejledning af Canary-måleren.

Den korte måling henvender sig til personer, som f.eks. står i en købs/salgssituation, hvor potentiel køber stiller krav om dette i forbindelse med et salg. Den korte måling henvender sig også til dem, som hurtigt ønsker at få et billede af, om der skal laves en lang måling, hvis huset er af ældre dato, bruger kælderen som en del af beboelsen til dagligt eller bare ikke kan vente 2 måneder.

Det er ikke et lovkrav at få lavet en radonmåling, men flere og flere efterspørger dette i en købs/slagssituation. Mange købere er begyndt at kræve, at der bliver lavet et forbehold for radon i boligen i købsaftalen, og der bliver holdt en sum af salgsprisen tilbage, indtil der bliver udarbejdet en rapport.

Den lange måling henvender sig primært til personer, som ønsker at få oplyst radonniveauet med henblik på at få udbedret boligen, og til personer, som ønsker at fremtidssikre deres bolig eller optimere deres bolig, så boligen er sund at bo i.

Hvordan foregår en typisk radonmåling?

Forløbet med eks. Den lange måling vil det være som dette:

  1. Vi kommer ud og vurdere sammen med beboeren, hvor mange dosimetre der skal bruges. Det afhænger af, hvor mange rum i boligen, der bliver brugt dagligt som de primære rum i boligen. Altså der, hvor man er i mange timer.
  2. Vi bestiller dosimetere.
  3. Vi sætter dosimetre op, så de sidder korrekt i forhold til de gældende krav.
  4. Efter aftalt måleperiode (typisk 60 dage) tager beboeren dem ned og sender dem til laboratoriet for analyse i udleveret svarkuvert.
  5. Der bliver udarbejdet rapport ud fra svar på analysen med anbefalinger og tiltag for at forbedre radonniveauet i boligen, hvis niveauet er for højt.
  6. Vi hjælper gerne med at indhente priser og udføre de nødvendige arbejdsopgaver for at sænke radonniveauet.

Hvad sker der, når radonmålingen er slut?

Når dosimetrene er sendt til laboratorie, bliver de analyseret, og laboratoriet sender en rapport med resultat for de enkelte rum, hvor de har siddet. Ud fra denne rapport, vil der komme en række forslag til, hvordan radon i boligen kan nedbringes.

Ud fra resultaterne fra rapporten vil vores radoneksperter kunne komme med forslag til konkrete løsninger. Her vil man samtidig kunne få en samlet pris på diverse forbedringer.

Hvis der bliver foretaget forbedringer i boligen, er en kontrolmåling en god ide. Dette skal dog, som den indledende måling foretages i fyringssæsonen.

Kontakt vores radonekspert

Hos KW Betonteknik har vi vores egen radonekspert – nemlig byggeleder Michelle Hein.

Michelle holder til på vores kontor i Slagelse, hvorfra hun til daglig projekterer og laver tilbudsberegning. Udover sin erfaring som byggeleder, har Michelle specialiseret sig yderligere med SBI’s kursus om radon i bygninger, og hun bidrager dermed med en bred viden og erfaring fra praksis.

Har man derfor interesse i at få foretaget en måling eller blot vil vide mere, så er det Michelle, man kontakter.

Michelle Hein
Byggeleder & radonekspert