Kranparken – Københavns Nordhavn

I øjeblikket er KW Betonteknik dybt engageret i et spændende projekt i Kranparken, den nybyggede bydel Svanemølleholmen. Her etableres en energicentral, der huser et imponerende varmepumpeanlæg, som udnytter havvand som en bæredygtig varmekilde, samt et køleaggregat til fjernkøling. Projektet omfatter også oprettelsen af et underjordisk havvandskammer, hvorfra vandet pumpes op til varmepumpen.

Formålet med varmepumpen er at levere fjernvarme og fjernkøling til Nordhavnen samt fjernvarme til Hofor A/S’ øvrige distributionsnet. I samarbejde med MJ Eriksson udfører vi betonarbejdet til Kranparkens pumpestation, som er beliggende i en dyb sekantpæleskakt på 12 meters dybde. Skakten, der tidligere blev anvendt som presseskakt under tunnelboringen, vil nu rumme en avanceret pumpestation.

Vi er allerede godt i gang med projektet og har støbt de første 7 meter høje vægge samt foretaget omstøbning af Gewi-ankrene, der sikrer bundpladen. Vi ser frem til at fortsætte dette vigtige arbejde i tæt samarbejde med vores partnere og bidrage til en mere bæredygtig fremtid