Efter branden af olieraffinaderiet Avista Oil, Kalundborg i 2017 har KW Betonteknik i samarbejde med Benny Petersen A/S stået for denne hovedentreprise.

Indtil nu har byggeriet bestået i:

· Etablering af nyt procesområde

· Konstruktion af forme til støbning af opkantning i in-situ beton, som skal sikre mod eventuel udsivning

· Konstruktion af forme til støbning af render/pits i in-situ beton til opsamling af overfladevand

· Konstruktion af forme til støbning af plinte til kommende udstyr i in-situ beton

Derudover vil der henover den kommende tid skulle produceres betonplader til store ståltanke på op til 16 m i diameter, og flere bygninger med elementmontage.

FAKTA

BYGHERRE

Avista Oil

RÅDGIVER

Kullegaard Arkitekterne

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

KW Betonteknik - Stormbroen i Slagelse
KW Betonteknik - Avista Oil Kalundborg
KW Betonteknik - Avista Oil Kalundborg
KW Betonteknik - Avista Oil Kalundborg
KW Betonteknik - Avista Oil Kalundborg
download