Arbejdet er udført i samarbejde med SISK

Byggeriets art og omfang:

· Etablering af byggeplads

· Indvendige og udvendige kloakarbejder

· Jordarbejder

· Udførsel af 830m² fundamenter og terrændæk

· Montering af filigran vægge, søjler, bjælker og dæk i kælder

· Armering og udstøbning 650m² in situ dæk over stue

· Opgaven er løst i et godt samarbejde med SISK og IPS, hvor KWB’s byggeledelse har deltaget aktivt i bedst mulig implementering af ønskede ændringer. Vi har forud for byggestart deltaget i granskning og færdiggørelse af projektets løsninger, for at sikre den bedst mulige bygbarhed under hensyntagen til bygherrens ønsker til tid og økonomi.

FAKTA

BYGHERRE

Bavarian Nordic

RÅDGIVERE

SISK
IPS Birmingham

ENTREPRISEFORM

Fagentreprise

download