For BIOFOS A/S har KW Betonteknik A/S udført nyanlæg af 800m3 spildevandstank.

Spildevandstanken er udført i in-situ beton på pælefunderet bundplade.

Betonarbejderne – bundplade, runde/mangekantede vægge og dæk – er udført med egne folk.

Fundering, jord- og kloakarbejder, beklædning og tagdækning er udført med kendte underentreprenører.

Udgravning og etablering af tank er udført midt i spildevandsanlæg i drift. Det har derfor krævet tæt dialog med bygherre, rådgivere og andre aktører på renseanlægget.

FAKTA

BYGHERRE

BIOFOS A/S

RÅDGIVER

Krüger A/S

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

download