Arbejdet er udført i samarbejde med Levi Jensen

Camp Adventure er Danmarks største trætop-bane og ønsker at udvide de eksisterende rekreative aktiviteter med et udsigtstårn, hvor besøgende vil opleve natur og skov ovenover trætoppene i 45 meters højde.

Det cirkelformede fundament vil give Tårnet en stabil placering midt i skoven.

Der er støbt et ringfundament på ca. 100m i omkreds, samt 18 stk. koniske plinte. Der er brugt omkring 290 m3 beton til fundamentet som har en diameter på ca. 32 m. Støbningen af fundamentet blev opdelt i fire støbninger, fordelt på 10 uger i alt.

Oven på det runde fundament, skal der opføres en stålkonstruktion, som danner rammen for selve Tårnet.

FAKTA

BYGHERRE

Camp Adventure Development

RÅDGIVER

Arkhus Bygningsrådgivning A/S

ENTREPRISEFORM

Fagentreprise

download