Det Ny Holmegaard tager udgangspunkt i det gamle Holmegaard Glasværk, som er Danmarks, eneste bevarede glasværk med arkitektonisk og bevaringsværdig værdi.

Vi har af Hede Danmark fået til opgave at støbe 2 små vægge i forbindelse med total istandsættelsen af Holmegård Glasværk. Den ene væg støbt med lodret brædde-forskalning og med skarpe kanter, og den anden vinkelvæg er støbt glat og med liste spor på facaden.

Samtidig præfabrikerede vi 10 stk. gittermast fundamenter, på vores egen plads på Rugvænget i Slagelse, der skal placeres rundt på området. Endvidere har vi støbt en rampe med kostet overflade vinkelret på bygningen.

Det har været nogle spændende opgaver at udføre, og vi har haft et rigtigt godt samarbejde med kunden.

FAKTA

BYGHERRE

Hede Danmark

SAMARBEJDSPARTNERE

ENTREPRISEFORM

Fagentreprise

download