Energicentral etableres i Kranparken, i den nye bydel Svanemølleholmen.

Energicentralen skal rumme et stort varmepumpeanlæg, der anvender havvand, som varmekilde – samt et køleaggregat til fjernkølning. I forbindelse med centralen etableres et underjordisk havvandskammer, hvorfra vandet pumpes op til varmepumpen. Varmepumpen skal levere fjernvarme og fjernkøling til Nordhavnen, men også fjernvarme til Hofors øvrige distributionsnet.

I samarbejde med MJ Eriksson, er KW Betonteknik, ved at udføre betonarbejdet til Kranparkens pumpestation for Hofor A/S. Arbejdet udføres i en 12 meter dyb sekantpæle skakt, der tidligere har fungeret som presseskakt i forbindelse med etableringen af tunnelboring. I skakten skal der bygges en pumpestation, hvor der bl.a. skal etableres en bundplade, cirkulære vægge, lige vægge med en højde på 8,8 meter og afsluttes med et topdæk. Vi er kommet fint fra start, med støbningen af de første 7 meter høje vægge, samt omstøbning af Gewi ankrene der skal sikre bundpladen. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

FAKTA

BYGHERRE

HOFOR A/S

PARTNERE

MJ Eriksson A/S

ENTREPRISEFORM

Fagentreprise

download