I forbindelse med omlægning af driften af tank N5, der tidligere har været anvendt til opmagasinering af restaffald fra Asnæs Værket, skulle 2 store åbninger i den oprindelige ringmur omkring tanken genetableres, som en del af myndighedskrav for tilladelse til ændret anvendelse af tanken.

Ringmuren har en diameter på 72 meter og er 8 meter høj, og de 2 åbninger var henholdsvis 35 og 20 meter lange.

Opgaven skulle udføres på kun 6 uger, hvilket stillede store krav til planlægning og samarbejde med øvrige entreprenører på pladsen – samtidig med opretholdelse af bygherres skærpede krav til sikkerhedsarbejde. For at kunne genetablere den oprindelig styrke i armeringen, skulle armeringen blotlægges – til dette anvendte vi vandmejsling ath. arbejdsmiljø, da denne metode ikke udsætter mandskabet for fysiske belastninger, som ved eksempelvis behugning.

FAKTA

BYGHERRE

AOT Inter Terminals

RÅDGIVER

Rambøll A/S

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

KW-Betonteknik-bygger-for-Inter-Terminals
download