På Levantkaj i Nordhavnen er MJ Eriksson A/S i gang med omlægning og nyetablering af kloakledninger.

I den forbindelse har Keller Funderingsteknik A/S har etableret 78stk Sekantpæle i Ø880mm med en længde på 14,50meter ned i undergrunden.

Oven på Sekantpælene har KW Betonteknik A/S in situ støbt en cirkulær ringbjælke med en diameter på 15,88meter.

Bjælken dimensioner 1000x1300mm og ca. 50meter lang.

Armering: 2,400ton

Beton: 76m³

For at sparre produktionsdage på pladsen, er hovedarmeringen er valset i korrekte radiusser, så det var lige til at samle i sektioner og hejse ned over de opragende Y32mm fra Sekantpælene.

Forskallingen er udført som en mangekant i 1000mm forme, for igen at sparre produktionsdage, i stedet for at anvende tidskrævende regulerbare cirkulæreforme.

Dette er startgruben på en mikrotunnelering hvor MJ Eriksson skal bore en Ø1600mm ledning 650meter over til en modtagegrube, hvor vi også skal lave in situ betonarbejde.

FAKTA

BYGHERRE

HOFOR

PARTNERE

Keller Funderingsteknik A/S
MJ Eriksson A/S
Celsa Steelservice A/S
Paschal Danmark A/S

ENTREPRISEFORM

Fagentreprise

KW Betonteknik - Stormbroen i Slagelse
KW Betonteknik - Levantkajen, Nordhavnen, København
KW Betonteknik - Levantkajen, Nordhavnen, København
KW Betonteknik - Levantkajen, Nordhavnen, København
KW Betonteknik - Levantkajen, Nordhavnen, København
download