BIOFOS A/S Renseanlæg Lynetten renser spildevand fra København og de omkringliggende kommuner og foretager desuden slambehandling.

På et areal umiddelbart vest for den eksisterende slambehandlingsbygning har KW Betonteknik stået for etablering af bundplade for siloer samt bygning for et nyt slamlager med tilhørende tekniske anlæg.

Opgaven er udført som hovedentreprise, indeholdende nedrivning, jord, kloak, pælefundering, betonarbejder, samt bygningsarbejder indeholdende lette facader, tagdækning og port.

FAKTA

BYGHERRE

BIOFOS Lynetten

RÅDGIVER

Rambøll

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

download