For A/S Storebælt og Molslinien, har KW Betonteknik i hovedentreprise, udført fundamenter og terrændæk for ny tank til opbevaring af gasolie til Molslinien’s færger.

Den eksisterende ståltank fra 70’erne havde udtjent sin levetid og der skulle opføres en ny tank.

Vores del af opgaven bestod i opbrydning af gamle fundamenter og bundplade. Derefter udgravning for nye fundamenter, etablering af nye kloakinstallationer, nyt fundament for den nye tank og støbning af tæt bundplade mellem tankfundament og eksisterende perimetermur.

Rådgiver på opgaven har var været COWI og entreprenør på opførelse af tanken er Bladt.

FAKTA

BYGHERRE

A/S Storebælt

SAMARBEJDSPARTNERE

MJ Eriksson A/S
Bladt

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

Download