I samarbejde med MJ Eriksson A/S udførte KW Betonteknik A/S 4 stk. bygværker i forbindelse med ledningsomlægning til Nordhavn Metro.

Da tidsplanen var presset, blev to af bygværkerne udført som delvist præfabrikata oppe på ”land” og sat på plads af en af MJ Erikssons egne mobilkraner.

Bygværket på billederne vejer 46,7 ton og blev sat på plads på 15 minutter.

Præfabrikata-løsningen medvirkede til, at arbejdsmiljøet for bemandingen var bedre, da der ikke var meget plads i de små spunsede gruber. Desuden var det også muligt at færdiggøre borearbejdet med en Ø2000 mm. ledning under banen, samtidig med at betonarbejdet var opstartet og derved kunne der spares produktionstid.

FAKTA

BYGHERRE

HOFOR A/S

RÅDGIVER

SWECO A/S

ENTREPRISEFORM

Fagentreprise

Download