KW Betonteknik har udført denne hovedentreprise for Nordvand på Sjælsø Vandværk.

Ombygning/renovering af råvandsbeluftningen på vandværkets anlæg 2. Arbejdet bestod i at renovere/ombygge 12 kamre i 2 omgange med ca. 10 måneders mellemrum.

Af opgaver kan nævnes:

· Sandblæsning af kamre

· Betonrenovering af skader

· Injicering af gl. støbeskel

· Armering/støbning af nye bundplader

· Armering/støbning af nye midtervægge med repos

· Filsning af vægge

· Lukning af gl. installations huller i gulve/vægge og tag

· Maling af kamrene

FAKTA

BYGHERRE

Novafos A/S

RÅDGIVER

Krüger A/S

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

Download