Med MJ Eriksson A/S som hovedentreprenør har KW Betonteknik A/S udført et in-situ slambassin til aflæsning af slamsugere på Skibstrup Genbrugsstation.

· Areal på bygværk 127,5m²
· Væghøjde 3000mm
· I alt 68lbm vægge i 3 meters højde
· Væg og bundplade tykkelse 250mm
· Armeret med Y12/100mm

FAKTA

BYGHERRE

Forsyning Helsingør A/S

RÅDGIVERE

COWI A/S

ENTREPRISEFORM

Fagentreprise

Download