Byggeriet på broen er udført i samarbejde med SK Forsyning.

Der skal udskiftes en hovedledning på 1 m. i diameter under jernbanen til vand. Samtidig bliver der etableret separat kloakering, så regn- og spildevand fremadrettet bliver adskilt.

Vores opgave er at udføre 2 bygværker, hvor der skal være et på hver side af baneterrænet.

Bygværkerne bliver støbt oppe på pladsen, hvor de så senere, efter årsskiftet skal kranes ned i spunsgruberne. Derefter skal vi udføre beton arbejde i dobbelt størrelse på, hver sin side, hvorefter der monteres betonkegler på topdækket. Efter bygværkerne er kranet på plads, håndstøbes banketter i hvert bygværk.

FAKTA

BYGHERRE

SK Forsyning

PARTNER

Østergaard

ENTREPRISEFORM

Fagentreprise

KW Betonteknik - Stormbroen i Slagelse
KW Betonteknik - Stormbroen i Slagelse
KW Betonteknik - Stormbroen i Slagelse
KW Betonteknik - Stormbroen i Slagelse
KW Betonteknik - Stormbroen i Slagelse
Download