For Sydbank har KW Betonteknik A/S opført nyt domicil i Slagelse, i storentreprise.

Vores arbejder omfatter betonarbejder og elementmontage i egenproduktion, mens arbejderne ifbm. byggegrubeindfatning, jord- og kloak, samt murerarbejder er udført med kendte underentreprenører.

Bygningen er opført i Slagelses midtby, med logistiske udfordringer til følge. Bygningen er desuden opført klods op ad gamle eksisterende bygninger, opført på kampestensfundamenter, hvorfor fundering og indfatningsarbejder har været relativt komplicerede.

Under bygningen findes fuld kælder, med P-faciliteter for Sydbanks ansatte samt gæstende kunder.

Bygningen blev i 2013 præmieret med Slagelse Kommunes Bygningspris.

FAKTA

BYGHERRE

Sydbank A/S

RÅDGIVER

Fjerring A/S

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

Download