Kalundborg Forsyning og Novo Nordisk har opført nyt vandværk for rensning af overfladevand fra Tissø.

KW Betonteknik har i tæt samarbejde med M.J. Eriksson udført råhus-entreprisen.

Bygningen er 1.300 m², og er opført pælefunderet med in-situ-støbte fundamenter og terrændæk med stålspær, der har frit spænd på 26 meter og indvendig fri højde på 10 meter.

Råhusentreprisen omfatter udførelse af pælefundering, jord, kloak, beton, stålkonstruktion og lette facader og trapeztag.

FAKTA OM BYGGERIET

BYGHERRE

Kalundborg Forsyning & Novo Nordisk

RÅDGIVER

Cubo Arkitekter, Niras

ENTREPRISEFORM

Råhusentreprise

KWB - 1612 Tissø Værket II-4
Download