KWB - 1612 Tissø Værket II-4

FAKTA OM BYGGERIET

BYGHERRE

Kalundborg Forsyning & Novo Nordisk

RÅDGIVER

Cubo Arkitekter, Niras

ENTREPRISEFORM

Råhusentreprise