Den 1. februar 2018 begyndte Michelle Hein hos os på kontoret i Slagelse, hvor hun primært skal arbejde med tilbudberegning og udføre byggeledelse. Michelle er uddannet bygningskonstruktør med speciale i projektering, og hun har tidligere været ansat hos bl.a. Arkil og Dansk Fundering. Hendes erfaring er bred og som eksempler kan nævnes både tilbudsberegning, sagsbehandling og arbejdsmiljøkoordinering. Som en ekstra bonus har Michelle specialiseret sig yderligere med SBI’s kursus om radon i bygninger, og hun bidrager dermed med en bred viden og erfaring fra praksis.

Vi byder Michelle velkommen, og vi er allerede kommet godt i gang med at nyde godt af hendes kompetencer og personlighed.